Sprekers | 23 november 2016 | Eenhoorn in Amersfoort

 

Dagvoorzitters

 

      Prof. dr. Ad Kerkhof

Hoogleraar Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Anderhalve dag per week, op vrijdag en zaterdagochtend, heeft hij een praktijk voor klinische psychologie en psychotherapie aan het Rapenburg in Leiden. 
Hij is gespecialiseerd in depressie, piekeren, suicide en rouw. Hij heeft onderzoek gedaan naar de behandeling van de suicidale depressie en is een van de auteurs van de multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suicidaal gedrag. 
Hij was hoofdopleider voor de postdoctorale beroepsopleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog en tot Klinisch Psycholoog. 

         
      Drs. Bert van Luyn

Klinisch psycholoog-systeemtherapeut; hij werkt als klinisch psycholoog bij GGNet, vooral met patiënten met complexe problematiek. Hiervoor werkte hij onder meer als inhoudelijk manager bij Dimence, waar hij hoofd was van het programma voor patiënten met langdurige, complexe stoornissen. Hij geeft al jaren onderwijs op het gebied van de acute psychiatrie en crisisinterventie. In het verlengde daarvan heeft hij zich gespecialiseerd in het hanteren van agressie, suicidepreventie (met name chronische suicidaliteit) en de behandeling van patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Hiervoor organiseert hij zelf al lange tijd allerlei workshops met internationale topclinici. Bij zijn vorige werkgever was hij coördinator van het postdoctoraal nascholingsprogramma 'Psychiatrie in Progressie'.

 

Sprekers

      Derek de Beurs
Hij leidt het GGZ programma bij het Nederlands Instituut van de gezondheidszorg (NIVEL). Hij promoveerde op de implementatie van de richtlijn suïcide preventie in de gespecialiseerde GGZ, en doet momenteel onderzoek naar suïcidepreventie binnen de huisartsenzorg. Binnenkort start hij samen met de VU met een nieuwe innovatieve studie: CASPAR. Via een app op de mobiele telefoon hebben patiënten 24/7 toegang tot een veiligheidsplan. Tegelijk wordt er data verzameld over o.a. piekeren, hopeloosheid en suïcidale gedachten. Zo krijgen de patiënt en de behandelaar beter inzicht in het beloop van de suïcidaliteit van de patiënt.
         
     
Dr. L.M.C. (Wies) van den Bosch

Zij werkt nu, na jarenlang directie en bestuursfuncties te hebben gehad, als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij de zorglijn persoonlijkheidsstoornissen van Pro Persona in Arnhem, en als therapeut/onderzoeker bij Scelta Nijmegen (onderdeel van GGNet). Daarnaast leidt zij Dialexis Advies, een instelling voor consultatie, training en opleiding van professionals die met persoonlijkheidsstoornissen werken. Zij heeft Dialectische Gedragstherapie (DGt) in Nederland geïmplementeerd. 
Zij is supervisor van de VGCT en VGcP. 
Zij heeft meerdere publicaties op gebied van DGT, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en forensische psychiatrie op haar naam staan en geeft trainingen, workshops en lezingen over onder andere DGt in Nederland, België, Duitsland, Groot Brittannië en Rusland.

         

     
Rory O'Connor
Professor of Health Psychology at the University of Glasgow in Scotland and Past President of the International Academy of Suicide Research. Rory leads the Suicidal Behaviour Research Laboratory (Web: www.suicideresearch.info; Twitter: @suicideresearch) at Glasgow, the leading suicide/self-harm research group in Scotland.  He has published extensively in the field of suicide and self-harm, specifically concerning the psychological processes which precipitate suicidal behaviour and self-harm.  In addition, he is author of Understanding Suicidal Behaviour (with Noel Sheehy), co-editor of The Routledge Major Works Series on Suicide (with Keith Hawton) and co-editor of the International Handbook of Suicide Prevention (2nd edition with Jane Pirkis). He serves on the Scientific Review Board of the American Foundation for Suicide Prevention and is Deputy Chief Editor of Archives of Suicide Research, Associate Editor of Suicide and Life-Threatening Behavior and on the editorial board of Crisis.
         
     

Luuk Heinsman
Als psychiater verbonden aan de (poli-)kliniek Verslavingspsychiatrie van Dimence te Zwolle. Binnen de klinische afdelingen wordt gewerkt met het SCM-model van Bateman. Vanwege de overeenkomstige methodiek voor verslaving en persoonlijkheidsproblematiek (ketenanalyse), is bij de uitwerking van de SCM-module voor suïcidaal gedrag de terugvalketen voor suïcidaal gedrag ontwikkeld. Suïcidaal gedrag na detoxificatie in de VP komt dermate veel voor, dat gekozen is de regie van de werkwijze zoveel mogelijk bij verpleging en de patiënt zelf te laten.

         
     

Ad Kaasenbrood
Hij werkt als psychiater bij het F-ACT-team Centraal bij Pro Persona te Arnhem. Daarnaast is hij directeur van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in Utrecht. Hij publiceerde onder andere over de behandeling van mensen met gecompliceerde hulpvragen..

         
     

Nav Kapur
Professor of Psychiatry and Population Health at the University of Manchester, UK, and an Honorary Consultant Psychiatrist at Manchester Mental Health and Social Care Trust. He is Head of Research at the Centre for Suicide Prevention in the University of Manchester and leads the suicide work programme of the National Confidential Inquiry into Suicide and Homicide by People with Mental Illness. He was Chair of the Guideline Development Group for the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) self-harm guidelines (longer term management) and also chaired the Quality Standards for self-harm. He is currently chairing the NICE guidelines for depression in adults and is topic expert on the NICE guidelines for suicide prevention in the community. He is a member of the Department of Health’s (England) National Suicide Prevention Strategy Advisory Group. He has published extensively on suicide and self-harm with much of his research focussing on how health services might best contribute to suicide prevention.

         
     

Jos de Keijser
Bijjzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn leeropdracht beslaat de diagnostiek en behandeling van complexe rouw. Door de combinatie van zijn werk in de praktijk bij GGZ Friesland en de universiteit heeft hij zich gespecialiseerd in de behandeling van suïcidaal gedrag, verlies na suïcide, moord en persoonsvermissing. Werkt als klinisch psycholoog bij GGZ-Friesland en is hoofdopleider Klinisch Psycholoog en hoofdopleider Psychotherapeut bij de Rijksuniversiteit Groningen (Opleidingsinstituut PPO). 

         
Van Olst      

Judith van Olst

Senior psychiatrisch verpleegkundige, sinds 2010 werkzaam binnen de verslavingspsychiatrie van Dimence te Zwolle.
Na een aantal jaren op de opname afdeling gewerkt te hebben, ben ik nu sinds twee en half jaar werkzaam op de behandelafdeling van de verslavingspsychiatrie. Ik maak graag de koppeling tussen theorie en de praktijk op de afdeling en heb de laatste jaren meegewerkt aan het beschrijven en implementeren van de SCM modules binnen de kliniek.

         
      Ineke Rood
Psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG. Werkzaam in een eigen praktijk voor systemische psychotherapie, consultatie, training en organisatieadvies. Ze was o.a. 24 jaar werkzaam als inhoudelijk manager in combinatie met de functie van systeempsychotherapeut binnen een GGZ instelling. Eerst in de Kinder- en Jeugd en vervolgens en later in de ambulante zorgprogramma van de volwassenzorg, waaronder Stemming –en Angst en Eetstoornissen. Het gaat bij een systeembenadering van suicidale jongeren om het onderkennen van de circulaire processen, welke de  verbinding tussen de jongere en het gezin hebben verstoord. Waarbij onderzoek naar de context waarbinnen suicidaal gedrag voorkomt essentieel is. De uitkomsten van het onderzoek naar de gezinsdynamiek en de context vormen het uitgangspunt voor de behandeling. 
         
     

Bram Sizoo
Bram was tot 1989 marineofficier bij de onderzeedienst. In 1992 behaalde hij zijn doctoraalexamen Nederlands recht. Na de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit, volgde hij de opleiding tot tropenarts. In 1999 werd hij medisch directeur van Mulanje Mission Hospital in Malawi. Van 2003 tot 2008 was hij in opleiding tot psychiater in Zwolle. In maart 2010 promoveerde hij aan de St.  Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift “Developmental Disorders and Substance Use Disorder, a phenotypical, endophenotypical and genetic exploration”.  Vanaf 2008 werkt hij als psychiater en is hoofd van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence.

         
Martin Steendam      

Martin Steendam
Als klinisch psycholoog werkzaam bij het mobiele MBT team van GGZ Friesland. Daarnaast heeft hij een aanstelling als inhoudelijk projectleider bij GGZ Friesland gericht op de preventie en behandeling van suïcidaal gedrag. En sinds 2012 doet hij aan de VU in Amsterdam een door ZonMW gesubsidieerd promotie-onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van gatekeepertrainingen.  Echt contact maken met een ander, hoe doe je dat? Dat staat centraal in zijn werk, zowel bij de patiënten van het MBT-mobiel team als bij mensen met suïcidale gedachten, binnen en buiten de GGZ. 

         
      Cassandra Steenkist
Zij is geboren in 1965 in Tietjerksteradeel. De middelbare school deed ze in Arnhem bij het Katholiek Gelders Lyceum. Haar studie geneeskunde volgde ze aan de VU in Amsterdam. Na een aantal jaren werkervaring onder andere bij het brandwondencentrum in Groningen deed ze de opleiding tot psychiater bij Mediant in Enschede. Als psychiater ging ze in 2004 werken bij de afdeling verslavingspsychiatrie van de toenmalige Zwolsche Poort welke later fuseerde tot Dimence.
         
     

Barbara Stringer
Barbara is verpleegkundige en onderzoeker. Zij is hoofd van de academische werkplaats herstel en rehabilitatie van GGZ inGeest en al jaren verbonden aan het lectoraat GGZ verpleegkunde van Hogeschool Inholland. Zij geeft  trainingen op het gebied van suïcidepreventie. In 2013 is ze gepromoveerd op een collaborative care programma voor mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen.
In haar werk als verpleegkundige op een HIC komt zij regelmatig met mensen met suïcidaliteit in aanraking. Zij heeft een sterke motivatie om deze mensen in hun lijden bij te staan en te kijken op welke manier ze hen het beste kan helpen.  

         
     

Lia Verlinde
Lia is werkzaam binnen Mediant waar zij de opleider is van psychiaters , ouderenpsychiater en tevens manager behandelzaken  van het circuit ouderen en neuropsychiatrie. Zij is lid geweest van de werkgroep richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. Tevens was zij lid van de steungroep psychiaters die collegae ondersteund bij hulp bij zelfdoding verzoeken binnen de psychiatrie.

         
     

Harold Wenning MSc
POH-GGZ en werkt inmiddels 10 jaar in de huisartsenpraktijk. Hij is coördinator POH-GGZ bij GGZ Friesland en betrokken bij de POH-GGZ opleiding van de NHL-hogeschool in Leeuwarden. Harold is redacteur/auteur van het ‘Handboek POH-GGZ’. Daarnaast werkt hij als verpleegkundig specialist – GGZ en bij Maarsingh en van Steijn, praktijk voor psychologische expertise.

         
     

Dr. Remco F.P. de Winter
Remco is psychiater, kennisdomeinleider acute psychiatrie en inhoudelijk leidinggevende acute klinische zorg voor de Parnassia Groep. Verder is hij als senior onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij is de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP). Hij verricht verder onderzoek op het gebied van de acute psychiatrie en suïcidaliteit.
Klik hier voor zijn publicatie- en voordrachtenlijst.

         
Theo Ingenhoven      

Theo Ingenhoven
Theo Ingenhoven is als psychiater/psychotherapeut werkzaam bij het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren en hoofd zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen bij Pro Persona. Hij was betrokken bij de totstandkoming van de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen

         
Bas Verweij      

Bas Verweij
Bas Verweij is psychiater en werkte 30 jaar in Ziekenhuis Rijnstate, waar hij ook onderzoek deed voor zijn proefschrift 'Don't forget. Contributions to the assessment and management of suicide attempters in the general hospital'. Hij werkte ook mee aan de totstandkoming van de 'Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag'. Sinds 2013 neemt hij regelmatig waar in verschillende ziekenhuizen en geeft hij nascholing. 

         
      Jan Meerdinkveldboom

Jeugdpsychiater en psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte ruim 30 jaar in verschillende klinieken voor adolescenten, meestal gecombineerd met ambulante werkzaamheden, werken met kinderen en managementtaken. Hij was lid van de werkgroep die de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag samenstelde, en samen met Ineke Rood en Ad Kerkhof, eerste auteur van het boek Suïcidaal gedrag bij jongeren. Momenteel is hij voornamelijk werkzaam als docent en cursusgever op het laatstgenoemde gebied.

         
      Dr. Marieke de Groot

Als onderzoeker verbonden aan de afdeling klinische psychologie van de VU in Amsterdam. Haar focus van onderzoek is het ontwikkelen en toetsen van methoden om de behandeling van suïcidaal gedrag te verbeteren. Zij promoveerde in 2008 op een onderzoek naar gezondheidsrisico’s bij nabestaanden van personen overleden door suïcide en werkt op dit moment aan de ontwikkeling en implementatie van KEHR Suicide, een instrument om suïcides systematisch en data-gestuurd te evalueren.  Zij heeft een bureau voor advies, onderzoek en training rond suïcidaal gedrag. 

         
         
                                Klik hier en meld u aan!

Aanmelden 23 november


€ 349,-  Standaard prijs

€ 299,-  Prijs abonnees tijdschrift  
 

Schrijf nu in!

Speciale aanbieding

 

Partner(s):

 

Deel dit event via

     

Twitter mee #suicidecongres